Tiến độ thi công The EverRich II

Xem video và hình ảnh tiến độ thi công theo các mốc thời gian hoàn thành

Giai đoạn 1 : thi công nhà mẫu ngày 1.1.2010

Giai đoạn 2: Hình ảnh và video hình ảnh móng cọc ngày 28/7/2010

Giai đoạn 3: Hình ảnh & Video phần hầm và phần thân block B&C thực hiện theo đúng tiến độ